t  o  b  i   v  a  n   r  i  n  g  e  n

beeldend kunstenaar


...eenvoud van vorm staat niet noodzakelijkerwijze gelijk aan eenvoud van ervaring...

Robert Morris


Ruimte vind ik een boeiend fenomeen. Het spanningsveld tussen ruimte en kaders vind ik fascinerend. Want hoe bepalen we ruimte en wat is de rol van de kaders? En hoe verhoud ik me dan tot die kaders? Zijn ze er werkelijk of spelen ze met mijn perceptie? Het intrigeert me hoe je ruimte kunt beïnvloeden naar gelang je in die ruimte iets toevoegt of juist een facet ervan onderbelicht. Door gebruik te maken van licht, geluid of materiaal, zoals touw, tape of ander eenvoudig materiaal ga ik de relatie met de ruimte aan. In mijn grafische werk laat ik de kaders en ruimte zien door met vlakken en lijnen te spelen. Hier maak ik gebruik van terugkerende patronen, licht en schaduw, ruimte en restruimte. De foto’s laten de ruimtes hun eigen verhaal vertellen.

tobi van ringen

tobivanringen@gmail.com

laatst bijgewerkt: 11 oktober 2018
vandermeulengjalt@gmail.com